120 yıl yaşıyorlar! Bilim adamları bu Türkleri inceliyor.

120 yıl yaşıyorlar! Bilim adamları bu Türkleri inceliyor.

Tamamen Müslüman olan Hunza Türkleri ortalama 110 ile 120 yıl yaşıyor. Burada 65 yaş yolun yarısı sayılıyor... Kadınlar 65-70 yaş arasında anne oluyor. 100 yaşında ölenlere genç öldü deniliyor. Hunza Türklerinin çok ilginç bir yanı da burada hiç kanser vakasının yaşanmaması...

30 Ağustos 2019 - 10:36 - Güncelleme: 31 Ağustos 2019 - 10:59

120 yıl yaşıyorlar! Bilim adamları bu Türkleri inceliyor

30.08.2019 14:21 

1 / 64

Hunza Türkleri Hun Türklerinden geliyor. Pakistan ve Hindistan sınırında yaşayan bu insanların çok ilginç bir özelliği var...

2 / 64

Tamamen Müslüman olan Hunza Türkleri ortalama 110 ile 120 yıl yaşıyor. Burada 65 yaş yolun yarısı sayılıyor...

3 / 64

Kadınlar 65-70 yaş arasında anne oluyor. 100 yaşında ölenlere genç öldü deniliyor. Hunza Türklerinin çok ilginç bir yanı da burada hiç kanser vakasının yaşanmaması...

4 / 64

Bu Türkler kansere yakalanmadıkları gibi sık rastlanan diğer rahatsızlıklara da uğramıyorlar.

5 / 64

Bunun nedeni denizden 6 bin metre yükseklikte çok yüksek oksijeni olan bir bölgede bulunmaları. Buz gibi temiz su içip kendi ekip biçtiklerini yemeleri..

6 / 64

Hunza Türkleri'nin et ve baharatlı yemekleri çok ünlü ve Sadece kendi ürettikleri sebze ve meyveleri tüketiyorlar.

7 / 64

HUNZA TÜRKLERİ

Hunzalar  Çin ve Afganistan sınırında Pakistan Keşmirinin kuzeyinde Tanrı Dağları, Himalayaların batı uzantısı olan Karakurum Sıradağları, Hindukuş dağlarının kesiştiği  160 km uzunluğunda, 1.6 km genişliğindeki  Hunza Vadisinde yaşıyan bir halk.  Hunzalar  Çin ve Afganistan sınırında Pakistan Keşmirinin kuzeyinde Tanrı Dağları, Himalayaların batı uzantısı olan Karakurum Sıradağları, Hindukuş dağlarının kesiştiği  160 km uzunluğunda, 1.6 km genişliğindeki  Hunza Vadisinde yaşıyan bir halk.  

8 / 64

Aslında komşu oldukları Çin değil, günümüz Çin devletinin sınırları içerisinde Uygurların yaşadığı Doğu Türkistan.

9 / 64

Hunzalar kendilerine Hunzakut diyorlar. Konuştukları dil olan Buruşo yüzünden onlara Bruşolar diyenler de var.  

10 / 64

Hunza Bruşo dilinde “ok” anlamına geliyor. 

11 / 64

Hunza Vadisi 7900 kilometre karelik bir alan. Kuzey doğusunda Doğu Türkistan, Kuzey Batısında Pamir Dağları yer alıyor. 

12 / 64

Etrafında 6000 ile 7788 m. ye kadar yükseklikte muhteşem görünümlü zirveler var.

13 / 64

Turistler buralara fotoğraf çekmeye ve uzun yürüyüşler yapmaya geliyor. 

14 / 64

Hunza Vadisinden Hunza Nehri akıyor. Dağlardaki buzullar nehrin ve insanların su kaynağı.

15 / 64

Dil

Hunzakutların konuştukları Bruşo (Bruşaski) dilinin komşu toplulukların Hint-Avrupa kökenli dilleriyle herhangi bir bağı yok. 

16 / 64

Bu dili Kafkas kökenli dillerle bağdaştıranlar var. Şimdilerde Urdu dilini de konuşuyorlar.

17 / 64

Tarih

Asırlarca yolu, izi olmayan, erişilmesi çok güç bir yerde izole olarak yaşayan Hunzakutlar “Mir” dedikleri hanedan reislerinin ve ona danışmanlık yapan on iki kişiden oluşan bir İhtiyar Heyeti idaresinde, yani Türk geleneklerine uygun olarak, 900 yıldan fazla bir süre bağımsız yaşamışlar. Eskiden Sincan-Keşmir arasında gidip gelen kervanlara sarp geçitlerde baskın yaparak, mallarını çalarak, gerektiğinde adam öldürerek geçimlerini sağlarlarmış. Ancak komşu halkların sert tepkileri üzerine 1860 da onlara söz vererek bundan vazgeçmek zorunda kalmışlar.

18 / 64

19 / 64

Eskiden Sincan-Keşmir arasında gidip gelen kervanlara sarp geçitlerde baskın yaparak, mallarını çalarak, gerektiğinde adam öldürerek geçimlerini sağlarlarmış. Ancak komşu halkların sert tepkileri üzerine 1860 da onlara söz vererek bundan vazgeçmek zorunda kalmışlar.

20 / 64

Bağımsız yönetim 1870 de  İngiliz askerleri  gelmesiyle kesintiye uğradı. Hunzalar İngilizler gittikten sonra tekrar bağımsız oldular.

21 / 64

Ancak Mirlik 1974 de Pakistan tarafından ilga edildi (ortadan kaldırıldı) ve Hunzakutlar tamamen Pakistan yasalarına tabi oldular.

22 / 64

Çin’in Sincan Uygur bölgesindeki Kaşgar şehrini Pakistan’ın Pencap eyaletindeki Hasan Abdal şehrine bağlayan, Gilgit ve Hunza vadisinden geçenKarakurum Karayolunun 1979 da tamamlanması ve 1986 da turizme açılmasıyla Hunza vadisine erişim kolaylaşmıştır.

23 / 64

Zor şartlarda yapılan yolun inşaatında ölen işçi sayısı 1010. Günümüzde Hunzakutların vadideki yerleşim yerleri olan Ganiş köyü, Aliabad ve Kerimabad ile Gilgit arasında otobüs ve minibüsler işlemektedir. Gilgit’teki havaalanına iç hat seferleri yapılmaktadır. Tarlalar veraset yoluyla bölündüğü ve vadi artan nüfusu besleyemediğinden genç  Hunzakutlar artık gurbette çalışmakta ve ailelerine para göndermekteler.

24 / 64

Dinleri ve kadınları

Hunzalar/Hunzakutlar Şii mezhebinin İsmailiye koluna  mensup Müslümanlar. 

25 / 64

Hunzalıların oralara kısa süreli gelenlere anlattıklarına göre kadınların başları açık, dışarı çıkmakta ve gezmekte serbestler, evleriyle ilgili kararlarda kocalarıyla aynı oranda söz sahibiler.

26 / 64

Ebeveynler eş adayını Hunza aşiretlerden birinden seçiyor (akraba evliliği kesinlikle yasak) ancak çocuğun bu seçimi kabul etmeme hakkı var. Boşanma olayı çok nadir.

 

27 / 64

Geçmişte durum nasıldı bilemeyiz. Kadınlarının başları açık gezdikleri iddialarına karşın fotoğraflar ve gidenler pek de öyle demiyor.  

28 / 64

Günümüz Pakistan’ında Müslüman kadınların başı açık gezmeleri mümkün değil. Gerçekte yakın çevreden kız aldıklarına da bakılırsa bütün bu iddialar Avrupalı kökenli olduklarını vurgulamak için ortaya atılmış olmalı.

29 / 64

Hunzakutların en büyük özellikleri dış dünyanın dikkatini çekmek için fırsat bulduklarında sansasyonel, abartılı tanıtımlara ve gösterilere başvurmaları.Bunlardan biri de, Büyük İskender’in 2 bin 300 yıl önceki seferde orada kalan askerlerinin torunları olduklarını iddia etmeleri. 

30 / 64

Kanıt olarak da çevre halkı Peştunlara göre beyaz tenlerini, farklı dil ve kültürlerini gösteriyorlar. Ancak Türkler de Pakistanlılara göre beyaz tenli, dil ve kültürleri farklı, kaldı ki Hunzaların yaşadıkları ülke olan Pakistan’ın resmi dili Urdu bir zamanlar o topraklara hükmetmiş olan Türk Hükümdarı Gazneli Mahmut’un ordusunun dili.

31 / 64

Makedonyalı Büyük İskender’in torunları olduklarını iddia eden Hunza Prensi Gazanfar Ali Han ve Prensesi Rani Atikan 2008 yılında anavatanları olduğunu iddia ettikleri Makedonya’ya yaptıkları ziyarette Makedonya Başbakanı Gruevski tarafından Büyük İskender’in askerleri şeklinde giyinmiş şeref kıtası ile karşılandılar.

32 / 64

Yunanistan ile isim sorunu yüzünden Atina’nın NATO ve AB üyeliğine ambargo uyguladığı 2 milyon nüfuslu Makedonya, Hunzaların iddialarına ve ziyaretine mal bulmuş mağribi gibi atlamışlardı. Ancak bütün bunlar, diğer bölümlerde de açıkladığımız gibi, maksatlı ve “show” amaçlı.

33 / 64

Hunzaların genleri

Eski bir Hunzalı Mir Sefdar Han’ın hatları tipik Orta Asya Türk ırkının bilhassa Uygur Türklerinin özelliklerini taşıyor

En son Y-DNA gen araştırmalarında (Firasat ve diğerleri) HunzakutlardaGreklerin genetik unsurlarına hiç rastlanmadı. Büyük İskender kalıntıları olabilecek diğer halklardan Kalaşlar da aynen sıfır çektiler, sadece Peştunlarda  % 2 Grek geni bulundu.

34 / 64

Hunzakutlar üzerinde yapılan gen araştırmaları bulguları  : 
- % 25,8 sıklıkta R1a1a haplogrubu M17 markeri. Keşmir, Özbekistan, Güney Asya, Doğu Türkistan (Uygur), Orta Asya, Karadenizin Kuzeyi, Macaristan’da, İdil/Ural bölgesinde Kıpçak Bozkırlarındayoğun olarak, Sibirya ve Eski Yugoslayva‘nın Makedonya dışındaki bölgelerinde daha az yoğunlukta rastlanmıştır

35 / 64

Hunzaların gerçek kökeni

Şimdi gelelim Hunzaların gerçek kökenlerine. Önce yukarıdaki Karakurum Karayolu haritasına dikkatlice bakalım. Bu karayolunun hikayesini daha önce anlatmıştık. Burada dikkati çeken husus şu: Hunza vadisi Uygur Türklerinin yaşadığı Doğu Türkistan’daki Sincan Uygur Bölgesinin yalnızca iki adım ötesinde. Arada sadece Kuncerab geçidi var. Uygurların yarısı genetik açıdan R1a ve R1b haplogrubuna mensup. Avrupalılar gibi. Yukarıda açıklandığı gibi Hunzalar ve Uygurlar arasında genetik bağ var.

36 / 64

Hunza’daki “Hun” öneki onların kökeninin Hunlara dayandığının göstergesi olabilir. Bir tarafta Hunza, Buroşo dilinde “OK” demek, diğer tarafta Türklerin en büyük boyları Oğuz’un aslı “OK UZ”. Türk boyları ve Türklerle genetik bağları var.

37 / 64

Yörede genetikçilerden başka araştırma yapan Batılı antropologlara göre biyolojik özellikleri, toplumsal ve kültürel yönleri açısından  Hunzakutlar Kafkasya orijinliler (Beyaz ve kumral Batı ve Doğu Avrupalılar, Kafkaslar dahil).

38 / 64

Bütün bunlar ve Hunzakutların tenleri, dilleri ve kültürlerinin yöre halklarından farkılı olmasının sebebinin Grek değil Türk orijinli olmalarına işaret ediyor. 

39 / 64

Bu ve bağlantılı sayfalarımızda anlattığımız gibi Türkler dünyaya yayılmışlar, Amerikaya bile gitmişler, Avrupa halkları avcı-toplayıcı topluluklarken Türkler Orta Asya, Kafkaslar ve Anadolu’dan gelip onlara çiftçilik öğretmişler. 

40 / 64

Onların atası olmuşlar. Hint yarımadası halkının kökeni de Ön Türkler. Aslında bunları biz söylemiyoruz. Yazımızda kanyaklarını verdiğimiz batılı genobilimciler söylüyor. Hepsi linkini verdiğimiz yazımızda.

41 / 64

Sonuçta veriler ana dillerinin bilinen hiçbir dil ile benzerlik taşımaması nedeniyle Hunlar ve  Uygurlar ile yakın akraba olmalarından ziyade atalarının bütün Türklerin ortak ataları olan Ön Türkler olduğunu, zamanla erkeklerin yakın çevreden kız almalarıyla yöre halkıyla da karıştıklarını gösteriyor.

42 / 64

Brumhanik, Konya’da yapılan ve sacda pişirilen şebit benzeri yukfa üzerine keçi sütünden elde edilmiş ve keçi tulumunda muhafaza edilmiş yağ dökülerek yenen bir Hunza yemeği. Bu yağ, yağdan çok peynire benzemekte.

43 / 64

Dünya bu Türkleri konuşuyor ! 100 Yaşında Ölenlere Genç Öldü Deniliyor

Hun Türkleri’nden gelen ve Pakistan-Hindistan sınırında yaşayan Hunza Türkleri’nin çok ilginç bir özelliği var. Bilim insanları bu özellik için Hunza toplumunu özellikle inceliyor.
Tamamen Müslüman olan Hunza Türkleri ortalama 110 ile 120 yıl yaşıyor. Burada 65 yaş yolun yarısı sayılıyor…

Kadınlar 65-70 yaş arasında anne oluyor. 100 yaşında *lenlere genç *ldü deniliyor.

Yolun yarısının 65 yaş olduğu bu toplulukta kadınlar, 65-70 yaşında doğum yapıyor.

Hunza Türklerinin çok ilginç bir yanı da burada hiç ka-nser vakasının yaşanmaması…

Bu Türkler ka*nsere yakalanmadıkları gibi sık rastlanan diğer rahatsızlıklara da uğramıyorlar.

Bilim adamlarının dikkatini çeken bu ömür süresi onları araştırma yapmaya yöneltti.

Bunun nedeni denizden 6 bin metre yükseklikte çok yüksek oksijeni olan bir bölgede bulunmaları.

Buz gibi temiz su içip kendi ekip biçtiklerini yemeleri.. Hunza Türkleri’nin et ve baharatlı yemekleri çok ünlü ve Sadece kendi ürettikleri sebze ve meyveleri tüketiyorlar.

44 / 64

45 / 64

46 / 64

47 / 64

48 / 64

49 / 64

50 / 64

51 / 64

52 / 64

53 / 64

54 / 64

55 / 64

56 / 64

57 / 64

58 / 64

59 / 64

60 / 64

61 / 64

62 / 64

63 / 64

64 / 64

 Tamamen Müslüman olan Hunza Türkleri ortalama 110 ile 120 yıl yaşıyor. Burada 65 yaş yolun yarısı sayılıyor...

120 Yıl Yaşayan Hunza Türkleri

120 Yıl Yaşayan Hunza Türkleri

Hunza Türkleri Hun Türklerinden geliyor. Pakistan ve Hindistan sınırında yaşayan bu insanların çok ilginç bir özelliği var...

2

120 Yıl Yaşayan Hunza Türkleri

Tamamen Müslüman olan Hunza Türkleri ortalama 110 ile 120 yıl yaşıyor. Burada 65 yaş yolun yarısı sayılıyor...

3

120 Yıl Yaşayan Hunza Türkleri

Kadınlar 65-70 yaş arasında anne oluyor. 100 yaşında ölenlere genç öldü deniliyor.

4

120 Yıl Yaşayan Hunza Türkleri

Yolun yarısının 65 yaş olduğu bu toplulukta kadınlar, 65-70 yaşında doğum yapıyor.

5

120 Yıl Yaşayan Hunza Türkleri

Hunza Türklerinin çok ilginç bir yanı da burada hiç kanser vakasının yaşanmaması...

6

120 Yıl Yaşayan Hunza Türkleri

Bu Türkler kansere yakalanmadıkları gibi sık rastlanan diğer rahatsızlıklara da uğramıyorlar.

7

120 Yıl Yaşayan Hunza Türkleri

Bilim adamlarının dikkatini çeken bu ömür süresi onları araştırma yapmaya yöneltti.

8

120 Yıl Yaşayan Hunza Türkleri

Bunun nedeni denizden 6 bin metre yükseklikte çok yüksek oksijeni olan bir bölgede bulunmaları.

9

120 Yıl Yaşayan Hunza Türkleri

Buz gibi temiz su içip kendi ekip biçtiklerini yemeleri..

10

120 Yıl Yaşayan Hunza Türkleri

Hunza Türkleri'nin et ve baharatlı yemekleri çok ünlü ve Sadece kendi ürettikleri sebze ve meyveleri tüketiyorlar.

11

 

120 Yıl Yaşayan Hunza Türkleri

Bilim insanları onları inceliyor

12

120 Yıl Yaşayan Hunza Türkleri

13

 

120 Yıl Yaşayan Hunza Türkleri14

120 Yıl Yaşayan Hunza Türkleri

 

15

 

120 Yıl Yaşayan Hunza Türkleri

En uzun hangi ülke yaşıyor? Dünya Bankası verilerinden yaptığı derlemeye göre, Hong Kong'da dünyaya gelen bir kız bebek ortalama 87 yıl yaşıyor.

16

120 Yıl Yaşayan Hunza Türkleri

En uzun ömürlü ülkelere bakıldığında erkeklerin, kadınlara göre ortalama 5-6 yıl daha az yaşadığı dikkati çekiyor. Dünyada en uzun ömürlü erkekler ortalama 81 yaş ile İsviçre ve İzlanda'da bulunuyor.

17

120 Yıl Yaşayan Hunza Türkleri

Bu ülkeleri ortalama 80 yıl ile Avustralya, Hong Kong, İsrail, İtalya, Malta, San Marino, Singapur, İsveç, ortalama 79 yıl ömür ile Kanada, Japonya, Lüksemburg, Yeni Zelanda ve Norveç, 78 yıl ömür ile de Almanya, İrlanda, Güney Kore, Macao takip ediyor

18

120 Yıl Yaşayan Hunza Türkleri

Türkiye'ye bakıldığında ortalama yaşam beklentisi kadınlarda 78, erkeklerde ise 71 yıl düzeyinde bulunuyor.

19

120 Yıl Yaşayan Hunza Türkleri

En çok yaşlı Çin'de Ortalama ömür süresi uzun ülkeler yaşlı nüfusunun çokluğu ile de dikkati çekiyor.

20

120 Yıl Yaşayan Hunza Türkleri

Japonya'da nüfusun yüzde 24'ü, yani neredeyse her 4 kişiden biri 65 yaş ve üstünde bulunuyor. Buna göre 127,3 milyonluk Japonya'da yaklaşık 30,5 milyon yaşlı bulunuyor.

21

120 Yıl Yaşayan Hunza Türkleri

Öte yandan Almanya ve İtalya'nın toplam nüfusunun yüzde 21'i, Bulgaristan, Portekiz, İsveç, Yunanistan ve Letonya nüfusunun yüzde 19'u, Finlandiya, Avusturya, Belçika, Estonya, İspanya nüfusunun yüzde 18'i...

22

120 Yıl Yaşayan Hunza Türkleri

İsviçre, Slovenya, Macaristan, Danimarka, İngiltere nüfusunun yüzde 17'si yaşlı. Türkiye'de ise toplam nüfusun yüzde 7'si (yaklaşık 5,3 milyon kişi) 65 yaş ve üstünde bulunuyor.

23

120 Yıl Yaşayan Hunza Türkleri

Sayısal olarak bakıldığında ise yaklaşık 1,3 milyar kişinin yaşadığı Çin, aynı zamanda dünyada en fazla yaşlının bulunduğu ülke. Çin'de her 100 kişiden 9'u, yani 122,3 milyon kişi 65 yaş ve üzerinde bulunuyor.

24

120 Yıl Yaşayan Hunza Türkleri

İŞTE ÜLKELERİN ÜLKE ÜLKE YAŞAM SÜRELERİ... Hong Kong Kadın (ortalama yaşam süresi/yıl) 87 Erkek (ortalama yaşam süresi/yıl) 80 Total (ortalama yaşam süresi/yıl) 83

25

120 Yıl Yaşayan Hunza Türkleri

İsviçre Kadın (ortalama yaşam süresi/yıl) 85 Erkek (ortalama yaşam süresi/yıl) 81 Total (ortalama yaşam süresi/yıl) 83

26

120 Yıl Yaşayan Hunza Türkleri

Japonya Kadın (ortalama yaşam süresi/yıl) 86 Erkek (ortalama yaşam süresi/yıl) 79 Total (ortalama yaşam süresi/yıl) 83

27

120 Yıl Yaşayan Hunza Türkleri

Avustralya Kadın (ortalama yaşam süresi/yıl) 84 Erkek (ortalama yaşam süresi/yıl) 80 Total (ortalama yaşam süresi/yıl) 82

28

120 Yıl Yaşayan Hunza Türkleri

Fransa Kadın (ortalama yaşam süresi/yıl) 85 Erkek (ortalama yaşam süresi/yıl) 78 Total (ortalama yaşam süresi/yıl) 82

29

120 Yıl Yaşayan Hunza Türkleri

İsrail Kadın (ortalama yaşam süresi/yıl) 84 Erkek (ortalama yaşam süresi/yıl) 80 Total (ortalama yaşam süresi/yıl) 82

30

120 Yıl Yaşayan Hunza Türkleri

İtalya Kadın (ortalama yaşam süresi/yıl) 86 Erkek (ortalama yaşam süresi/yıl) 80 Total (ortalama yaşam süresi/yıl) 82

31

120 Yıl Yaşayan Hunza Türkleri

İspanya Kadın (ortalama yaşam süresi/yıl) 85 Erkek (ortalama yaşam süresi/yıl) 79 Total (ortalama yaşam süresi/yıl) 82

32

120 Yıl Yaşayan Hunza Türkleri

İsveç Kadın (ortalama yaşam süresi/yıl) 84 Erkek (ortalama yaşam süresi/yıl) 80 Total (ortalama yaşam süresi/yıl) 82

33

120 Yıl Yaşayan Hunza Türkleri

Malta Kadın (ortalama yaşam süresi/yıl) 84 Erkek (ortalama yaşam süresi/yıl) 80 Total (ortalama yaşam süresi/yıl) 82

34

120 Yıl Yaşayan Hunza Türkleri

TÜRKİYE Kadın (ortalama yaşam süresi/yıl) 78 Erkek (ortalama yaşam süresi/yıl) 71 Total (ortalama yaşam süresi/yıl) 75

35

120 Yıl Yaşayan Hunza Türkleri

Sierra Leone Kadın (ortalama yaşam süresi/yıl) 45 Erkek (ortalama yaşam süresi/yıl) 45 Total (ortalama yaşam süresi/yıl) 45

36

120 Yıl Yaşayan Hunza Türkleri

Bostwana Kadın (ortalama yaşam süresi/yıl) 46 Erkek (ortalama yaşam süresi/yıl) 47 Total (ortalama yaşam süresi/yıl) 47

37

120 Yıl Yaşayan Hunza Türkleri

Lesotho Kadın (ortalama yaşam süresi/yıl) 48 Erkek (ortalama yaşam süresi/yıl) 48 Total (ortalama yaşam süresi/yıl) 48

38

120 Yıl Yaşayan Hunza Türkleri

Orta Afrika Kadın (ortalama yaşam süresi/yıl) 51 Erkek (ortalama yaşam süresi/yıl) 47 Total (ortalama yaşam süresi/yıl) 49

39

120 Yıl Yaşayan Hunza Türkleri

Kongo Kadın (ortalama yaşam süresi/yıl) 51 Erkek (ortalama yaşam süresi/yıl) 48 Total (ortalama yaşam süresi/yıl) 49

40

120 Yıl Yaşayan Hunza Türkleri

Mozambik Kadın (ortalama yaşam süresi/yıl) 50 Erkek (ortalama yaşam süresi/yıl) 49 Total (ortalama yaşam süresi/yıl) 49

41

120 Yıl Yaşayan Hunza Türkleri

Swaziland Kadın (ortalama yaşam süresi/yıl) 48 Erkek (ortalama yaşam süresi/yıl) 49 Total (ortalama yaşam süresi/yıl) 49

42

120 Yıl Yaşayan Hunza Türkleri

Çad Kadın (ortalama yaşam süresi/yıl) 51 Erkek (ortalama yaşam süresi/yıl) 49 Total (ortalama yaşam süresi/yıl) 50

43

120 Yıl Yaşayan Hunza Türkleri

Angola Kadın (ortalama yaşam süresi/yıl) 53 Erkek (ortalama yaşam süresi/yıl) 50 Total (ortalama yaşam süresi/yıl) 51

44

120 Yıl Yaşayan Hunza Türkleri

Nijerya Kadın (ortalama yaşam süresi/yıl) 52 Erkek (ortalama yaşam süresi/yıl) 51 Total (ortalama yaşam süresi/yıl) 51 52

Bu haber 200466 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Son dakika | Dev operasyon başladı! Çok sayıda gözaltı var.
Son dakika | Dev operasyon başladı! Çok sayıda gözaltı var.
FETÖ'nün asıl hedefi Erdoğan'dı..
FETÖ'nün asıl hedefi Erdoğan'dı..