Vergi Usul Kanunu 2021 | Milyonların beklediği haber! İşte yeni...

Vergi Usul Kanunu 2021 | Milyonların beklediği haber! İşte yeni dönemin ayrıntıları

Son dakika haberi... Milyonları ilgilendiren Vergi Usul Kanunu'nda değişiklik içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. AK Parti'nin 64 maddeden oluşan teklifine göre berber, kuaför gibi cirosu 240 bin TL'den az olan küçük esnaftan gelir vergisi alınmayacak. Vergi muafiyetinden 850 bin esnaf yararlanacak. Teklife göre küçük esnaf olarak ifade edilen mükellef grubunun kazançlarının istisna edilmesiyle yıllık beyanname vermemeleri sağlanacak.

02 Ekim 2021 - 08:11

Vergi Usul Kanunu 2021 | Milyonların beklediği haber! İşte yeni dönemin ayrıntıları

Giriş Tarihi: 02.10.2021  08:04 Güncelleme Tarihi: 02.10.2021 08:05

Son dakika haberi: Milyonlara vergi müjdesi! İşte yeni düzenlemenin ayrıntıları 

Milyonları ilgilendiren Vergi Usul Kanunu'nda değişiklik içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. AK Parti'nin 64 maddeden oluşan teklifine göre berber, kuaför gibi cirosu 240 bin TL'den az olan küçük esnaftan gelir vergisi alınmayacak. Vergi muafiyetinden 850 bin esnaf yararlanacak. Teklife göre küçük esnaf olarak ifade edilen mükellef grubunun kazançlarının istisna edilmesiyle yıllık beyanname vermemeleri sağlanacak. Sabah

BU ALBÜMÜ PAYLAŞ

Vergi Usul Kanunu 2021 | Milyonların beklediği haber! İşte yeni dönemin ayrıntıları

YouTuber'lar kazançlarının üzerinden yüzde 15 gelir vergisi ödeyecek. Tarımsal destekleme ödemeleri gelir vergisinden istisna tutulacak ve bu ödemelerden herhangi bir vergi kesintisi yapılmayacak. Elektronik ortamda vergi dairesi kurulabilecek, vergi incelemesi uzaktan yapılabilecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR

Milyonları ilgilendiren Vergi Usul Kanunu'nda değişiklik içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. AK Parti'nin 64 maddeden oluşan teklifine göre berber, kuaför gibi cirosu 240 bin TL'den az olan küçük esnaftan gelir vergisi alınmayacak. Vergi muafiyetinden 850 bin esnaf yararlanacak. Teklife göre küçük esnaf olarak ifade edilen mükellef grubunun kazançlarının istisna edilmesiyle yıllık beyanname vermemeleri sağlanacak.

Vergi Usul Kanunu 2021 | Milyonların beklediği haber! İşte yeni dönemin ayrıntıları

3 bin 600 TL'den fazla vergi veya vergi cezasına taalluk ettiği takdirde, ilan yazısı Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı vergi daireleri açısından Gelir İdaresi Başkanlığı'nın, diğerleri için ilgili idarenin resmi internet sitesi üzerinden de duyurulacak.

Vergi Usul Kanunu 2021 | Milyonların beklediği haber! İşte yeni dönemin ayrıntıları

Vergi Usul Kanunu'na "elektronik defter beratı" ve "elektronik muhasebe fişi" tanımları ekleniyor; mükelleflere, defter ve belgelerini elektronik ortamda ibraz edilebilme imkânı sağlanıyor.

Son dakika haberi: YouTuber'lar kazançlarının üzerinden yüzde 15 gelir vergisi ödeyecek. Tarımsal destekleme ödemeleri gelir vergisinden istisna tutulacak ve bu ödemelerden herhangi bir vergi kesintisi yapılmayacak. Elektronik ortamda vergi dairesi kurulabilecek, vergi incelemesi uzaktan yapılabilecek.

Vergi Usul Kanunu 2021 | Milyonların beklediği haber! İşte yeni dönemin ayrıntıları

DEĞERLEME ORANINA DÜZEN
Vergi Usul Kanunu'nda yapılan değişiklikle "Enflasyon düzeltmesi, yeniden değerleme oranı ve yeniden değerleme" başlığı düzenleniyor.

Vergi Usul Kanunu 2021 | Milyonların beklediği haber! İşte yeni dönemin ayrıntıları

Yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Yİ-ÜFE'de meydana gelen ortalama fiyat artış oranı, yeniden değerleme oranı olarak dikkate alınacak.

Vergi Usul Kanunu 2021 | Milyonların beklediği haber! İşte yeni dönemin ayrıntıları

Geçici vergi dönemleri itibarıyla yapılacak değerlemede esas alınacak yeniden değerleme oranı ise bir önceki yılın kasım ayından başlamak üzere 3, 6 ve 9'uncu aylarda bir önceki öneme göre Yİ-ÜFE'de meydana gelen ortalama fiyat artışı esas alınacak.

Vergi Usul Kanunu 2021 | Milyonların beklediği haber! İşte yeni dönemin ayrıntıları

CEZALAR YÜZDE 50 ARTIRILACAK
Vergi ziyanına sebebiyet vermekten veya usulsüzlükten ceza kesilen ve cezası kesinleşenlere, cezanın kesinleştiği tarihi izleyen günden itibaren 5. yılın isabet ettiği takvimin sonuna kadar, usulsüzlükte cezanın; kesinleştiği tarihi izleyen günden itibaren 2. yılın isabet ettiği takvimin sonuna kadar tekrar ceza kesilmesi durumunda, vergi ziyaı cezası yüzde 50, usulsüzlük cezası yüzde 25 artırılarak uygulanacak.

Vergi Usul Kanunu 2021 | Milyonların beklediği haber! İşte yeni dönemin ayrıntıları
Varlık yönetim şirketlerine, kuruldukları takvim yılı ve bunu izleyen 5 yılda uygulanan damga vergisi, harç ve KKDF istisnası sürekli hale getirilecek.
Vergi Usul Kanunu 2021 | Milyonların beklediği haber! İşte yeni dönemin ayrıntıları

KURUMLAR VERGİSİ KANUNU'NDA DEĞİŞİKLİK

Kurumlar Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklikle, nakdi sermaye artışından kaynaklanan faiz indirimi müessesesiyle şirketlerin sermaye yapısı güçlendirilerek, özkaynakla finansman teşvik edilecek.

Vergi Usul Kanunu 2021 | Milyonların beklediği haber! İşte yeni dönemin ayrıntıları

Düzenlemeyle, Türkiye'de yabancı sermaye, yurtdışından kaynak girişinin artırılması amaçlanıyor. Buna göre, nakdi sermaye artışlarının, yurtdışından getirilen nakitle karşılanan kısmı için oran yüzde 75 olarak uygulanacak.

Vergi Usul Kanunu 2021 | Milyonların beklediği haber! İşte yeni dönemin ayrıntıları

ATV VE UTV'YE AYNI ORANDA VERGİLENDİRME

Fiziksel ve teknik özelliklerine göre gümrük tarife cetvelinin farklı pozisyonlarında yer alan ATV (All Terrain Vehicle/her türlü arazide kullanılan araç) ve UTV (Utility Task Vehicle/çok amaçlı hizmet aracı) isimli araç tiplerinin aynı oranda vergilendirmeleri sağlanacak.

Vergi Usul Kanunu 2021 | Milyonların beklediği haber! İşte yeni dönemin ayrıntıları
Ayrıca motor silindir hacmine ve özel tüketim vergisi matrahına göre farklı oranlarda vergilendirilen motorlu karavanlarda vergilendirmeye esas tek bir oran belirleniyor.
Vergi Usul Kanunu 2021 | Milyonların beklediği haber! İşte yeni dönemin ayrıntıları

MÜKELLEFLERİN TALEBİNE DÜZENLEME

Kanun teklifi, başvuru öncesi açılan davalar ve uzlaşma talebine ilişkin düzenlemeler de içeriyor. Mükellef, yaptığı başvurudan önce dava açmışsa dava, karşılıklı anlaşma usulü başvurusu sonuca bağlanmadan vergi mahkemelerince incelenmeyecek.

Vergi Usul Kanunu 2021 | Milyonların beklediği haber! İşte yeni dönemin ayrıntıları

Dava herhangi bir sebeple incelenir ve karara bağlanırsa karşılıklı anlaşma başvurusuna ilişkin sonuç dikkate alınacak. İhtilafların azaltılması ve vergisel süreçlerde etkinliğin artırılması için 5 bin Türk lirasını aşan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarına ilişkin uzlaşma talep edilebilmesi ve bu tutarı aşmayan usulsüzlük cezaları içinse Vergi Usul Kanunu'nda belirtilen indirim oranının yüzde 50 artırımlı olarak uygulanacak.

Vergi Usul Kanunu 2021 | Milyonların beklediği haber! İşte yeni dönemin ayrıntıları

DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI

Yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları, (YİKOB), Damga Vergisi Kanunu uygulamasında resmi daire kapsamına alınacak.

Vergi Usul Kanunu 2021 | Milyonların beklediği haber! İşte yeni dönemin ayrıntıları

Sağlığa zararlı tütün mamulleriyle mücadelede etkinliğin artırılması ile otomotiv sektöründe oluşabilecek fiyat dalgalanmalarına uygun vergilemenin sağlanabilmesi, günün sosyal, ekonomik ve mali ihtiyaçlarına göre hızlı ve esnek karar alınabilmesi için Özel Tüketim Vergisi Kanunu ile Cumhurbaşkanı maktu vergisini 3 katına kadar çıkarabilecek.

Vergi Usul Kanunu 2021 | Milyonların beklediği haber! İşte yeni dönemin ayrıntıları
 
Vergi Usul Kanunu 2021 | Milyonların beklediği haber! İşte yeni dönemin ayrıntıları
 

DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI

Yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları, (YİKOB), Damga Vergisi Kanunu uygulamasında resmi daire kapsamına alınacak. Sağlığa zararlı tütün mamulleriyle mücadelede etkinliğin artırılması ile otomotiv sektöründe oluşabilecek fiyat dalgalanmalarına uygun vergilemenin sağlanabilmesi, günün sosyal, ekonomik ve mali ihtiyaçlarına göre hızlı ve esnek karar alınabilmesi için Özel Tüketim Vergisi Kanunu ile Cumhurbaşkanı maktu vergisini 3 katına kadar çıkarabilecek.

- Prof. Dr. Ali Erbaş: Diyanet'e itibar suikasti yapılıyor - Yapay zekalar mucit olabilir mi? İcat Çıkarma 3 - Mısır'dan Türkiye açıklaması: Devam etmesini umduğumuz gelişmeler var - Muhalefete yeni anayasa çağrısı: Teklifinizi getirin - Vitor Pereira'dan sürpriz karar! Olympiakos sonrası olanlar oldu - 2. vefat yıl dönümünde Tarık Ünlüoğlu'nu anıyoruz - Köpek "Boji" İstanbul'u turluyor... Bir günde 29 durak gezdi - Eren Erdem ne yapmaya çalışıyor?... "Fazilet Partisi vardı o zamanlar" - Konya GastroFest 1-3 Ekim'de... Konya'nın Kadim Yemek Kültürü Dünyaya Tanıtılıyor - Konu yok! Kimin ne konuşacağı belli değil. 'ORTAYA KARIŞIK' konuştuk - SSB Başkanı Demir duyurdu: Jandarmaya teslim edildi -Türk dünyasını heyecanlandıran Alp Er Tunga iddiası - Emre Aşık - Yağmur Sarnıç davasında yeni gelişme! Savcı cinayete teşebbüsten ceza istedi -Fahriye Evcen setten ilk pozlarını paylaştı -Cinayeti sandıktaki seri numarası çözdü -Başkan Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete'de -Marsilya Teknik Direktörü Jorge Sampaoli'den Galatasaray maçı sonrası garip açıklamalar! Türkler...

Prof. Dr. Ali Erbaş: Diyanet'e itibar suikasti yapılıyor

Prof. Dr. Ali Erbaş: Diyanet'e itibar suikasti yapılıyor

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Diyanet'i hedef alan yorumlara ilişkin sert tepki verdi. Erbaş, "Bu milletin değerlerine yabancı çevrelerce üretilen yanlış bilgi ve mesnetsiz yorumlar üzerinden itibar suikastı yapılmaya çalışılıyor." ifadelerini kullandı.

Haberin detayına git

Yapay zekalar mucit olabilir mi? İcat Çıkarma 3

Kısa bir süre önce yapay zeka destekli bir yaratıcılık makinesi, fraktal geometriyi kullanarak yemekler için bir saklama kabı geliştirmeyi düşündü. İçlerinde ABD Patent ve Marka Ofisi ve Birleşik Krallık Fikri Mülkiyet Ofisi'nin de bulunduğu birçok otorite ona “DABUS, gece gece icat çıkarma” dedi. Peki DABUS'ın, geliştiricisi Stephen Thaler ile birlikte birçok ülkede fikri mülkiyet mücadelesine girmesine uzanan hikayesi ne? Akşam TV teknoloji editörü Doğa Yurduneri, İcat Çıkarma'nın üçüncü bölümünde yapay zekaların mucitlik koltuğuna oturuşunu anlattı.

Videoya git

Güncel

Son güncellenme 2 saat önce

Mısır'dan Türkiye açıklaması: Devam etmesini umduğumuz gelişmeler var

Mısır'dan Türkiye açıklaması: Devam etmesini umduğumuz gelişmeler var

Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, Türkiye ile ilişkilerin gelişme kaydettiğini söyleyerek, "Devam etmesini umduğumuz gelişmeler var." ifadesini kullandı.

Haberin detayına git

Güncel

Son güncellenme 2 saat önce

Muhalefete yeni anayasa çağrısı: Teklifinizi getirin

Muhalefete yeni anayasa çağrısı: Teklifinizi getirin

TBMM'nin yeni yasama yılı açılışında konuşan Başkan Erdoğan, muhalefete çağrı yaptı, “Yeni anayasa mil- letimize en güzel 2023 hediyesi olacak” dedi.

Haberin detayına git

Spor

Son güncellenme 24 saat önce

Vitor Pereira'dan sürpriz karar! Olympiakos sonrası olanlar oldu

Vitor Pereira'dan sürpriz karar! Olympiakos sonrası olanlar oldu

Fenerbahçe'de Vitor Pereira, Olympiakos maçında taraftarların yuhaladığı Luiz Gustavo'yla ilgili sürpriz bir karar aldı. Olympiakos maçı hariç tüm karşılaşmalarda 90 dakika sahada kalan Luiz Gustavo, Kasımpaşa mücadelesinde dinlendirilecek.

Haberin detayına git

2. vefat yıl dönümünde Tarık Ünlüoğlu'nu anıyoruz

1 Ekim 20219 tarihinde tedavi gördüğü akciğer kanseri hastalığı sebebiyle vefat eden sanatçı Tarık Ünlüoğlu, sevenleri tarafından 2. vefat yıl dönümünde anılıyor. Peki Tarık Ünlüoğlu kimdir? Usta sanatçının hayat öyküsü 'Kimdir'de

Videoya git

Yaşam

Son güncellenme 28 dakika önce

Köpek "Boji" İstanbul'u turluyor... Bir günde 29 durak gezdi

Köpek 'Boji' İstanbul'u turluyor... Bir günde 29 durak gezdi

İstanbul'da birçok toplu ulaşım aracında dolaşmasıyla ünlenen köpeğe mikroçip takıldı. "Boji" adı verilen köpek özel uygulama üzerinden adım adım takip ediliyor. Takip sistemiyle Boji'nin bir gün içerisinde 29 durak gezdiği tespit edildi.

Haberin detayına git

Güncel

Son güncellenme 10 saat önce

Eren Erdem ne yapmaya çalışıyor?... "Fazilet Partisi vardı o zamanlar"

Eren Erdem ne yapmaya çalışıyor?... 'Fazilet Partisi vardı o zamanlar'

CHP PM Üyesi Eren Erdem, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Taksim metrosunda yürüdüğü görüntüleri paylaşarak, "İstanbul'un altını oydu, delik deşik yaptı; metro yapma rekoru kırdı. İmamoğlu ne yapmaya çalışıyor?" dedi. Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur konuya ilişkin "AK Parti icraatlarına çökme çabalarına alışmıştık, arkadaşlar önceki dönemlere de dadanmaya başladılar." paylaşımında bulundu.

Haberin detayına git

Güncel

Son güncellenme 30 Eylül 2021 Perşembe

Konya GastroFest 1-3 Ekim'de... Konya'nın Kadim Yemek Kültürü Dünyaya Tanıtılıyor

Konya GastroFest 1-3 Ekim'de... Konya'nın Kadim Yemek Kültürü Dünyaya Tanıtılıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi 1-3 Ekim tarihleri arasında Konya GastroFest düzenleyerek Konya'nın kadim yemek kültürünün tanıtımını yapacak. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Temamız dünya üzerinde türbesi bulunan ilk aşçı olan Ateş Baz-ı Veli Hazretleri'ne ithafen ‘Aşçı Dede' olacak. Sloganımız ise ‘Benim Şehrimde Yemek Bir Medeniyettir.' Festivalimize Türkiye'den ve dünyadan önemli şefler katılacak.” dedi.

Haberin detayına git

AKŞAM TV

Konu yok! Kimin ne konuşacağı belli değil. 'ORTAYA KARIŞIK' konuştuk

Belgin Özdemir sordu ama Akşam gazetesi yazarları; Akşam Gazetesi yazarları Hikmet Genç ve Dr. Taceddin Kutay yine bildiğini okudu.

Videoya git

Teknoloji

Son güncellenme 12 saat önce

SSB Başkanı Demir duyurdu: Jandarmaya teslim edildi

SSB Başkanı Demir duyurdu: Jandarmaya teslim edildi

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, T129 ATAK FAZ-2 helikopterin jandarma birliklerine teslim edildiğini söyledi.

Haberin detayına git

Son güncellenme 1 saat önce

Türk dünyasını heyecanlandıran Alp Er Tunga iddiası

Türk dünyasını heyecanlandıran Alp Er Tunga iddiası

Prof. Dr. Necati Demir, Türk tarihinde önemli bir yer teşkil eden Türk Hakanı Alp Er Tunga'nın bugüne dek bulunamamış mezarının tespit edildiğini iddia etti.

Haberin detayına git

Magazin

Son güncellenme 3 saat önce

Emre Aşık - Yağmur Sarnıç davasında yeni gelişme! Savcı cinayete teşebbüsten ceza istedi

Emre Aşık - Yağmur Sarnıç davasında yeni gelişme! Savcı cinayete teşebbüsten ceza istedi

Emre Aşık'ı öldürmeye teşebbüs ettiği iddiası ile Yağmur Sarnıç, Erdi Sungur ve Baycan Şenürek hakkında açılan davada yeni bir gelişme yaşandı. Savcı, sanıkların ‘Adam öldürmeye teşebbüs' suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

Haberin detayına git

AKŞAM TV

Fahriye Evcen setten ilk pozlarını paylaştı

Serenay Sarıkaya hangi reklam filminden 7 milyon TL alacak? Mehmet Ali Erbil neyi itiraf etti? Fahriye Evcen'den ilk set pozları… Haftanın magazin başlıklarını Akşam Gazetesi Magazin Müdürü Barış Kocaoğlu, Akşam Gazetesi Moda Yazarı Sevcan Büyükturgay, Eda Cabul'a değerlendirdi.

Videoya git

Yaşam

Son güncellenme 57 dakika önce

Cinayeti sandıktaki seri numarası çözdü

Cinayeti sandıktaki seri numarası çözdü

Kocaeli'de denizden çıkan ve Yılmaz Sezer'e ait olduğu tespit edilen ceset hakkında soruşturma başlatılmıştı. Cinayet zanlılarını cesedin yanındaki sandığın seri numarası ele verdi.

Haberin detayına git

Güncel

Son güncellenme 3 saat önce

Başkan Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete'de

Başkan Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete'de

Vali ve il emniyet müdürlüğü atamalarına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Haberin detayına git

Spor

Son güncellenme 12 saat önce

Marsilya Teknik Direktörü Jorge Sampaoli'den Galatasaray maçı sonrası garip açıklamalar! Türkler...

Marsilya Teknik Direktörü Jorge Sampaoli'den Galatasaray maçı sonrası garip açıklamalar! Türkler...

Olimpik Marsilya Teknik Direktörü Jorge Sampaoli, Galatasaray ile 0-0 sona eren ve tribünlerde yaşanan olayların karşılaşmaya damgasını vurduğu UEFA Avrupa Ligi maçı sonrası Fransız basınına konuştu. Yaşanan olaylar için Türkleri sorumlu tutan Marsilya'nın teknik patronu Jorge Sampaoli, Avrupa'nın dört bir yanından gelen Galatasaray taraftarını suçladı.

Bu haber 990415 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
ALLAH (C.C.)
ALLAH (C.C.)
ALLAH (C.C.)
ALLAH (C.C.)