Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)’in Cuma günü...

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'in Cuma günü sünnetleri..

Cuma günü Müslümanların bayramıdır ve Peygamber Efendimiz`in (sallallahu aleyhi vesellem) Cuma günü yapılması daha güzel olan özel bazı sünnetleri vardır. İşte Cuma günü yapılması gereken bazı sünnetler…

20 Mart 2020 - 07:53

Peygamber Efendimiz (S.A.V)'in Cuma günü sünnetleri

20.03.2020 07:56

1 / 81

”Her Müslüman, Cuma günü yıkanmalı, misvaklanmalı ve güzel koku sürünmelidir.” (Buharî)

2 / 81

“Cuma namazı için gusletmek, güzel koku sürünmek, yeni, temiz giyinmek, saç, tırnak kesmek sünnettir. Tırnakları Cuma namazından önce veya sonra kesmek sünnettir. Namazdan sonra kesmek efdaldir.” (Dürr-ül-muhtar)

3 / 81

Cuma günü tırnak kesmek sağlığa sebeptir
Peygamber Efendimiz: 
“Cuma günü tırnak kesmek şifaya sebeptir.” buyurmuştur. (E.Şeyh)

4 / 81

Cuma gününe perşembeden hazırlanmak sünnettir
“Cumaya perşembe gününden hazırlanın!” (Hatib)

5 / 81

Cuma günü gusletmek günahların affına vesiledir
“Cuma günü gusledenin günahları affolur.” (Taberani) 

6 / 81

Cuma günündeki şerefli saat gelip çattığı zaman, kendisinin hayırlı bir işte olması gerektir.” (İmam-ı Gazali)

7 / 81

Cuma günü sadaka vermek müstehaptır
“Cuma günü çokça salat ü selam okumak ve sadaka vermek müstehaptır. Bu günde fakirlere verilen sadaka kat kat fazlasıyla kabul edilir.” (İmam-ı Gazali)

8 / 81

Cuma günü Cuma namazına kadarki zamanı ahiret işlerine ayırmak gerekmektedir
“Cuma gününü ahiret işlerine tahsis edip, o günde bütün dünyevi meşgalelerden imtina etmeli, bolca tesbih-u tehlil ve zikir yapmalıdır.” (İmam-ı Gazali)

9 / 81

“Cuma namazından sonra, yedi defa ihlâs ve muavezeteyn okuyanı (felak-nas), Allah-ü Teâlâ, bir hafta, kazadan, beladan, kötü işlerden korur.” (İ.Sünni)

10 / 81

Cuma günü kehf suresi okunmasının fazileti yüksektir
“Cuma gecesi Kehf suresi okuyan, Kıyamette, yerden göğe kadar bir nurla aydınlanır. İki Cuma arasında işlediği günahlar da affolur.” (Tergib)

11 / 81

Cuma günü duhan suresi okuyana cennette köşk ihsan edilir
“Cuma günü veya gecesi Duhan suresini okuyana Cennette bir köşk ihsan edilir.” (Taberani)

12 / 81

Cuma günü Yasin suresini okumak günahların affına vesiledir
"Cuma gecesi Yasin suresini okuyanın, günahları affedilir." (İsfehani)

13 / 81

Cuma günü tesbih namazının kılınması faziletlidir
Peygamber Efendimiz’in amcası Hz. Abbas; “Her Cuma gününde tesbih namazını kıl.” diye tavsiyede bulunmaktadır. (İhya-ı Ulum’id-din)

14 / 81

Cuma günü getirilen salâvatları Peygamber Efendimiz vesilesiz bizzat kendisi aldığını haber vermiştir
“Cuma günü ve geceleri üzerime (yüz defa) salâvat getirenin, Allah-u Teâla otuzu dünyaya yetmişi ahirete olmak üzere yüz hacetini kabul eder.”

15 / 81

“Ömrünü boş yere heba eden kişinin kaybettiği zamanı telafi edebilmesi için salâvat ile meşgul olması lazımdır. Eğer bütün ömrünü ibadet ile geçirmiş olsan bir defa salâvat getirsen, getirdiğin salâvat bütün ibadetlerden daha ağır gelirdi.”

16 / 81

İslamiyetin iki temel kaynağı vardır: Kuran ve sünnet. İşte Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) hayatından sünnetler...

17 / 81

En çok Pazartesi ve Perşembeleri oruç tutardı. Neden böyle yaptığı Pazartesi ve Perşembe Allaha sunulur. Sorulduğunda da şu cevabı verirdi: " Ameller her pazartesi ve perşembe Allah;a ( c.c.) sunulur. Oruçlu iken amelimin Allah;a (c.c.) arz olunmasını severim. Her Müslüman affedilir. Ancak dargın olan kişi müstesna. Cenab-ı Hak meleklere onlar için "bunları geri bırakın" der.

18 / 81

Yüzükleri gümüşten idi. Cemaatle bir yere giderken daima kendileri geride kalırdı.

19 / 81

Ramazanın sonraki günlerinde ibadet için çok gayret sarfederdi. Bir şeyi alıp verirken sağ elle yapardı.

20 / 81

Yerin üzerine otururlardı. Taranacağı vakitte saçını, kaşını, sakalını evvela sağ taraftan başlar sonra sol taraftan tararlardı.

21 / 81

Her işlerinde evvela sağı yaparlar sonra da sol tarafını yaparlardı. Hacamat olurlardı. (Kan aldırırlardı.) Ekseriyetle bu kan aldırması başlarından yaptırırlardı.

22 / 81

Bayram namazlarına giderken yürüyerek giderler, dönerken de başka yoldan dönerlerdi. Elbisesindeki yırtıkları dikerlerdi.

23 / 81

Ayakkabılarını tamir ederlerdi. Davete icabet ederdi.

24 / 81

Sarığı başlarına sararlardı. Kurbanlık koyunları kendi elleriyle keserdi.

25 / 81

Yemeği yere kor orada yerdi.(Altına kasnak gibi bir şey koymazdı.) Eşeğe binerdi.

26 / 81

Çocuklara selam verir, onların başlarını okşardı. Perşembe günleri sefere çıkmayı severdi.

27 / 81

Suyu üç nefeste içerler evvelinde “Bismillah” derler sonunda “Elhamdülillah” derdi. Ehli beytinden birisinin yalan söylediğine muttali olursa artık onun yüzüne bakmazdı ta ki o tevbekar olup da “bir daha yapmayacağım” deyinceye kadar.

28 / 81

Sarıklarını mübarek başlarına kendileri dolarlar, uçlarını da arkalarına omuzlarının arasına sarkıtırdı. Gözlerine sürme çekerdi. Bu sürmeyi gece vakti yatarken çekerdi. Çektikleri vakit de üç defa çekerdi.

29 / 81

Yemek yerken önüne isabet eden yerden yerlerdi. Namaz kıldıktan sonra üç kere istiğfar ederdi.

30 / 81

Abdest aldıktan sonra bir avuç su alırlar o aldıkları suyu avret yerlerine, ön taraflarına serpiştirirdi. Abdest alırken yüzüğünü oynatırdı.

31 / 81

Abdest aldıktan sonra iki rekat mutlaka namaz kılardı. Kendilerini üzen bir şey olduğu vakit, hemen kalkar namaza dururdu. Dua ederken elin içini yüzüne doğru çevirirdi.

32 / 81

Dua bitince ellerini yüzüne sürerdi. Yatarken misvak yanı başında olurdu. Gece uyandığı zaman ağzını misvaklardı.

33 / 81

Gece namaz kılarken evvela iki rekat hafif namaz kılar diğer kıldıkları namazları (iki rekat hafif kıldıktan sonraki kıldıkları gece namazlarını) uzun tutardı. Toplantı meclisinden dağılırken yirmi kere istiğfar ederdi.

34 / 81

Seferden döndükleri vakit mescide gider iki rekat namaz kılar sonra evine giderdi. Gece gündüz daima Kuran okurdu. “Elese zalike bi kadirin ala en yühyiyel mevta?” Sure-i Kıyametin sonundaki bu ayeti okurken “Allah Teala ölüleri diriltmeye kadir.

35 / 81

Tin Suresinde “Eleysallahu biahkemil hakimin?” “Ahkemil hakimin değil mi Allah?” ayetini okuyunca “bela” derdi. Ashabından bir zat Resulu Ekrem’le karşılaştı, ayağa kalktı ise Resulu Ekrem de onunla beraber ayakta dururdu. O gelen ayrılmadıkca Resulu Ekrem ondan ayrılmazdı.

36 / 81

Kim olursa olsun küçük, büyük onun elini bırakmaz ta ki o bırakıncaya kadar. Ashabından birisiyle karşılaştı mı elini tutar musahafa eder ve sonra da onun için dua ederdi.

37 / 81

38 / 81

39 / 81

40 / 81

41 / 81

Cuma gecesi Kehf Sûresi okuyan, Kıyamette, yerden göğe kadar bir nurla aydınlanır. İki Cuma arasında işlediği günahlar da affolur.

42 / 81

Cuma günü günah işlemeden geçerse, diğer günler de selametle geçer.

43 / 81

Cuma günü oruç tutan için, on ahiret günü oruç sevabı yazılır.

44 / 81

Sadece Cuma günleri oruç tutmayın! Bir gün öncesi veya bir gün sonrası ile tutun.

45 / 81

Cuma günü sabah namazından önce, üç kere Estağfirullah elazim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh okuyanın, kendinin ve anasının ve babasının bütün günahları af olur.

46 / 81

Cuma günü seksen salevat getirenin, seksen yıllık günahı affolur.

47 / 81

Cuma günü tırnak kesmek şifaya sebeptir.

48 / 81

Sevaplar içinde Cuma günü ve gecesinde yapılandan daha kıymetlisi, günahlar içinde de Cuma günü ve gecesinde işlenilenden kötüsü yoktur.

49 / 81

Cuma günü veya gecesi Duhân Sûresini okuyana Cennette bir köşk ihsan edilir.

50 / 81

Cuma günü veya gecesi ölen mümin, şehit olur, kabir azabından kurtulur.

51 / 81

Her müslüman, Cuma günü yıkanmalı, misvaklanmalı ve güzel koku sürünmelidir.

 

52 / 81

Cuma günü iyiliklerin hazinesidir ve güzel şeylerin menbaıdır.

53 / 81

Cuma günü, kuşlar ve vahşi hayvanlar birbirine "Selamün aleyküm, bugün Cuma günüdür" derler.

54 / 81

Cumartesi günleri Yahudilere, pazar günleri nasaraya[Hıristiyanlara] verildiği gibi, Cuma günü, Müslümanlara verildi. Bugün, Müslümanlara hayır, bereket, iyilik vardır.

55 / 81

Cuma gecesi Yâsîn Sûresini okuyanın günahları affedilir.

56 / 81

Allahü teâlâ her Cumâ günü altıyüzbin kişiyi Cehennemden azat eder. Bunların hepsi Cehenneme lâyık olup Cumâ gününün bereketi ile Cehennemden çıkarılır.

57 / 81

Köle, kadın, çocuk ve hasta dışındaki bütün Müslümanlara cemaatle cuma (kılmaları) farz–ı ayındır.

58 / 81

Cuma namazı kılmak, ergenlik çağına ulaşmış her Müslüman’a farzdır.

59 / 81

Cuma günü gusledenin günahları affolur.

60 / 81

61 / 81

Peygamber Efendimiz (S.A.V) cuma günleri neler yapardı? İşte her müslümanın örnek alması gereken o davranışlar...

62 / 81

Cuma gecesi Kehf Sûresi okuyan, Kıyamette, yerden göğe kadar bir nurla aydınlanır. İki Cuma arasında işlediği günahlar da affolur.

63 / 81

Cuma günü günah işlemeden geçerse, diğer günler de selametle geçer.

64 / 81

Cuma günü oruç tutan için, on ahiret günü oruç sevabı yazılır.

65 / 81

Sadece Cuma günleri oruç tutmayın! Bir gün öncesi veya bir gün sonrası ile tutun.

66 / 81

Cuma günü sabah namazından önce, üç kere Estağfirullah elazim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh okuyanın, kendinin, anasının ve babasının bütün günahları af olur.

67 / 81

Cuma günü seksen salevat getirenin, seksen yıllık günahı affolur.

68 / 81

Cuma günü tırnak kesmek şifaya sebeptir.

69 / 81

Sevaplar içinde Cuma günü ve gecesinde yapılandan daha kıymetlisi, günahlar içinde de Cuma günü ve gecesinde işlenilenden kötüsü yoktur.

70 / 81

Cuma günü veya gecesi Duhân Sûresini okuyana Cennette bir köşk ihsan edilir.

71 / 81

Cuma günü veya gecesi ölen mümin, şehit olur, kabir azabından kurtulur.

72 / 81

Her müslüman, Cuma günü yıkanmalı, misvaklanmalı ve güzel koku sürünmelidir.

73 / 81

Cuma günü iyiliklerin hazinesidir ve güzel şeylerin menbaıdır.

74 / 81

Cuma günü, kuşlar ve vahşi hayvanlar birbirine "Selamün aleyküm, bugün Cuma günüdür" derler.

75 / 81

Cumartesi günleri Yahudilere, pazar günleri nasaraya[Hıristiyanlara] verildiği gibi, Cuma günü, Müslümanlara verildi. Bugün, Müslümanlara hayır, bereket, iyilik vardır.

76 / 81

Cuma gecesi Yâsîn Sûresini okuyanın günahları affedilir.

77 / 81

Allahü teâlâ her Cumâ günü altıyüzbin kişiyi Cehennemden azat eder. Bunların hepsi Cehenneme lâyık olup Cumâ gününün bereketi ile Cehennemden çıkarılır.

78 / 81

Köle, kadın, çocuk ve hasta dışındaki bütün Müslümanlara cemaatle cuma (kılmaları) farz–ı ayındır.

79 / 81

Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her Müslüman’a farzdır.

80 / 81

Cuma günü gusledenin günahları affolur.

 

81 / 81

Peygamberimiz Hz. Muhammed(SAV)`in cuma günü sünnetleri

Cuma günü Müslümanların bayramıdır ve Peygamber Efendimiz`in (sallallahu aleyhi vesellem) Cuma günü yapılması daha güzel olan özel bazı sünnetleri vardır. İşte Cuma günü yapılması gereken bazı sünnetler…Peygamberimiz Hz. Muhammed(SAV)`in cuma günü sünnetleri

1- GUSÜL ABDESTİ ALMAK

Semüre radıyallahu anh`den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Her kim cuma günü abdest alırsa ne iyi eder; hele boy abdesti alırsa, o daha iyidir.” (Ebû Dâvûd, Tahâret 128; Tirmizî, Cum`a 5)

2- RUHEN VE BEDENEN CUMA`YA HAZIRLANMAK VE GÜZEL KOKU SÜRMEK

Ebû Abdullah Selmân el-Fârisî radıyallahu anh`den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Bir kimse cuma günü gusül abdesti alır, elinden geldiği kadar temizlenir, ya kendi özel kokusundan veya evinde bulunan güzel kokudan sürünür ve evinden çıkar, iki kişinin arasına girmez, sonra üzerine farz olan namazı kılar, imam hutbe okurken susup onu dinlerse, o cuma ile öteki cuma arasındaki günahları bağışlanır.” (Buhârî, Cum`a 6, 19)

3- YENİ ALINAN ELBİSELERİ CUMA GÜNÜ GİYMEK

Ebû Saîd el-Hudrî radıyallahu anh şöyle dedi:

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem yeni bir elbise giydiği zaman, sarık, gömlek, ridâ gibi giydiği şeyin adını anarak şöyle dua ederdi:

“Allahümme leke`l-hamdü ente kesevtenîhi, es`elüke hayrahü ve hayra mâ sunia lehü, ve eûzü bike min şerrihi ve şerri mâ sunia lehü:

“Allahım! Hamd sana mahsustur. Onu bana sen giydirdin. Senden onu hayırlı kılmanı ve yapılışına uygun kullanmanın hayrını nasip etmeni dilerim. Şerrinden ve yaratılış gayesi dışında kullanılmasının şerrinden de sana sığınırım.” (Ebû Dâvûd, Libâs 1; Tirmizî, Libâs 28)

4- BOLCA SALAVAT GETİRMEK

Evs İbni Evs radıyallahu anh`den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Günlerinizin en faziletlisi cuma günüdür. Bu sebeple o gün bana çokca salâtü selâm getiriniz; zira sizin salâtü selâmlarınız bana sunulur.” (Ebû Dâvûd, Salât 201, Vitir 26)

5- SADAKA  VERMEK

Ebû Zer radıyallahu anh`den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

“Her birinizin her bir eklemi için günde bir sadaka vermesi gerekir. İşte bu sebeple her tesbih bir sadaka, her hamd bir sadaka, her tehlîl (lâ ilâhe illallah demek) bir sadaka, her tekbîr bir sadaka, iyiliği tavsiye etmek sadaka, kötülükten sakındırmak sadakadır. Kuşluk vakti kılınan iki rek`at namaz bunların yerini tutar.” (Müslim, Müsâfirîn 84, Zekât 56)

6- KABİR ZİYARETİNDE BULUNMAK

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Kabirleri ziyaret etmek isteyen ziyaret etsin. Çünkü kabir ziyareti bize âhireti hatırlatır” (Tirmizî, Cenâiz 60)kabir_ziyareti

7- TIRNAKLARI KESMEK

Ebû Hüreyre radıyallahu anh‘den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Peygamberlerin sünneti (fıtrat) beştir – yahut beş şey fıtrat gereğidir- :Sünnet olmak, kasıkları tıraş etmek, tırnakları kesmek, koltuk altını temizlemek, bıyıkları kırpmak.” (Buhârî, Libâs 51, 62, 64; Müslim, Tahâret 49, 50.)

8- KEHF SÛRESİNİ OKUMAK

Ebü`d-Derdâ radıyallahu anh ‘den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Kehf sûresi`nin başından on âyet ezberleyen kimse deccâlden korunmuş olur.” (Müslim, Müsâfirîn, 257.)

9- MÜSLÜMAN KARDEŞİNE SELAM VERMEK VE CUMASINI TEBRİK ETMEK

Ebû Hüreyre radıyallahu anh`den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Müslümanın müslüman üzerindeki hakkı beştir: Selâmı almak, hastayı ziyaret etmek, cenazeye iştirak etmek, dâvete icabet etmek, aksırana “yerhamukellah” demek.” (Buhârî, Cenâiz 2; Müslim, Selâm 4)

10- CUMA NAMAZINA VAKTİNDE GİTMEK VE HUTBEYİ GÜZELCE DİNLEMEK

Ebû Hüreyre radıyallahu anh`den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Bir kimse güzelce abdest alarak cuma namazına gelir, hutbeyi ses çıkarmadan dinlerse, iki cuma arasındaki ve fazla olarak üç günlük daha günahları bağışlanır. Kim hutbe okunurken çakıl taşlarıyla oynarsa, boş ve mânasız bir iş yapmış olur.” (Müslim, Cum`a 27. Ayrıca bk. Müslim, Cum`a 26)

Bu haber 200493 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Son dakika haberler: Lübnan Devlet Başkanından patlamayla ilgili şoke eden sözler!
Son dakika haberler: Lübnan Devlet Başkanından patlamayla ilgili...
Son dakika haberler: Lübnan Devlet Başkanından patlamayla ilgili şoke eden sözler!
Son dakika haberler: Lübnan Devlet Başkanından patlamayla ilgili...