Emekliye aylık 1500 lira! Milyonların yüzünü güldürecek...

Emekliye aylık 1500 lira! Milyonların yüzünü güldürecek düzenlemeler torba tasarıya eklenerek yasalaştı.

Emeklilerin aylık kazancı bin 500 liranın altında olamayacak. İkramiye nisan'da ödenecek, Mayıs'ta emekli olan da alacak kısa çalışma ödeneği kolaylaştı, işçi çıkartmama şartı geldi. Çalışılmayan süre 4 ayda telafi edilecek. Ücret kaybı olmayacak.

26 Mart 2020 - 03:12

Emekliye aylık 1500 lira! Milyonların yüzünü güldürecek düzenlemeler torba tasarıya eklenerek yasalaştı

Giriş Tarihi: 25.03.2020 Güncelleme Tarihi: 26.03.2020 

Emeklilerin aylık kazancı bin 500 liranın altında olamayacak. İkramiye nisan'da ödenecek, Mayıs'ta emekli olan da alacak kısa çalışma ödeneği kolaylaştı, işçi çıkartmama şartı geldi. Çalışılmayan süre 4 ayda telafi edilecek.  kaybı olmayacak.Emeklilerin aylık kazancı 1500 TL'nin altında olmayacak.

İkramiye Nisan'da ödenecek. Mayıs'ta emekli olan da alacak.

İşverenlere 7 milyarlık destek sunulacak.

Kısa Çalışma Ödeneği'ne işçi çıkartma şartı konulacak.

Çalışılmayan süre 4 ayda telafi edilecek. Ücret kaybı olmayacak.

Kira ödeyemeyen kiracı çıkartılmayacak.

Kamuda 7 bin 235 kişi işe alınacak.


TORBA DOLUSU MÜJDE
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında açıkladığı emeklileri, işverenleri, çalışanları rahatlatacak düzenlemeler jet hızıyla hayata geçirildi.

● EMEKLİYE ZAM TAMAM: Yaşlılık, malullük, ölüm aylığı alan emeklilere ve hak sahiplerine dosya bazında bin lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı, bin 500 liraya yükseltildi. Kapsamdaki emeklilerin maaşını alan dul ve yetimler hisseleri oranında düzenlemeden yararlanacak.● YENİ EMEKLİYE DE İKRAMİYE: Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda yapılan biner liralık bayram ikramiyesi ödeme tarihi, herhangi bir nedenle öne çekilmesine karar verilmesi halinde olası mağduriyetlerin giderilmesi için, 'bayramın içinde bulunduğu ayda' olacak şekilde yeniden düzenlendi. Ramazan Bayramı ikramiyesi, Nisan ayı başına çekilecek. Ancak bu durum nedeniyle yeni emekliler ikramiye imkanını kaçırmayacak. Mayıs'ta aylık bağlanacak kişiler de Ramazan Bayramı ikramiyesini alabilecek.


● KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ KOLAYLAŞTI: Kısa çalışma öeneği için prim şartları son 3 yıl içinde 600 günden 450 güne, son 120 gün şartı ise 90 güne çekildi. Başvurular, başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde sonuçlandırılacak.

● TELAFİ ÇALIŞMASI ARTTI: Telafi çalışması süresi 2 aydan 4 aya çıkarılacak.


● KISMİ ÇALIŞANA GSS KOLAYLIĞI: Ay içinde 30 günden az 10 günden fazla çalışanların GSS primlerini tamamlama zorunluluğu kalktı.

İKRAMİYE NİSAN'DA ÖDENECEK
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kısa çalışma ödeneğinin şartlarının kolaylaştırıldığını, işverenlere 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği verileceğini söyledi. Telafi çalışma süresinin 2 aydan 4 aya çıktığını anlatan Selçuk, "İşçimiz dış etkenler sebebiyle çalışmasını devam ettirememiş ise daha sonraki 4 ay boyunca bunu telafi edebilecek. Böylelikle ne ücret kaybı yaşanacak ne de işgücü kaybı olacak" dedi.


VİRÜSE KARŞI KORUMA KALKANI
● KİRACIYA TAHLİYE YOK: 1 Mart'tan 30 Haziran'a kadar işleyecek işyeri kira bedelinin ödenememesi, kira sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi oluşturmayacak.


● ÖDEMEYİ AKSATANA SİCİL AYARI: Anapara ve/veya taksit ödeme tarihi 24 Mart'tan önce olup da kullandığı kredilerinin ödemesini yapamayanların kayıtları dikkate alınmayacak.


● ÇEK AFFI: Çek Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre, 24 Mart'a kadar işlenen suçtan dolayı mahkum olanların cezalarının infazı bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla durdurulacak. Hükümlü, tahliye tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının 10'da 1'ini alacaklıya ödeyecek. Kalan kısmını 3 aylık sürenin bitiminden itibaren 2'şer ay arayla 15 eşit taksitle ödemesi durumunda ceza almayacak.● BAŞVURULAR DURDURULDU: Dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikayet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri 13 Mart'tan 30 Nisan'a kadar durduruldu.İŞVERENE DESTEK
● 7 MİLYARLIK ÜCRET DESTEĞİ: İşverenlere, sektör ayırımı yapılmaksızın bu yılın tamamında ödeyecekleri sigorta priminden mahsup edilerek aylık 75 lira asgari ücret desteği sağlanacak. Destek 7 milyar lirayı bulacak.

● GAZİLERE ÇİFTE MAAŞ: Aylık bağlanan ve çalışmaya devam eden maluller ile harp malullerine, en az 20 yıllık sigortalılık süresi ve 5 bin gün prim ödeme şartıyla yaşlılık aylığı da bağlanacak.● GURBETÇİYE DÖVİZLİ BES: Türkiye'de ikamet etmeyen vatandaşlar ile çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden kişiler, döviz cinsinden Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) dahil olabilecek.● FATURALAR ERTELENEBİLECEK: Afet bölgelerinde elektrik, doğalgaz tüketim bedelleri 1 yıla kadar ertelenebilecek.

● AHİLİK SANDIĞI 2021'DE: Esnaf işsizlik maaşı 2021'de başlayacak.


KAMUDA 7.235 KİŞİYE İŞ
Kamuda yeni istihdam için düğmeye basıldı. Cumhurbaşkanı kararıyla kamu idare, kurum ve kuruluşlarına 6 bin 219, üniversitelere ise bin 16 ek atama izni verildi. Atamalarda başı bin 690 kişi ile Adalet Bakanlığı, bin 495 kişiyle Sosyal Güvenlik Kurumu, 340 kişiyle Ticaret Bakanlığı, 290 kişiyle Sağlık Bakanlığı, 240 kişiyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çekiyor. Adalet Bakanlığı'nın bin 690 kişilik atama kontenjanının 400'ü idare memuru, 160'ı cezaevi katibi ve bini icra müdür yardımcısı için kullanılacak.

Son dakika: Kargo paketlerindeki corona tehlikesine dikkat!

Emekliye aylık 1500 lira! Milyonların yüzünü güldürecek düzenlemeler torba tasarıya eklenerek yasalaştı

Avrupa'da papazlar Kovid-19'a karşı sokağa indi!

Son dakika: Bakan Koca 25 Mart Kovid-19 bilançosunu açıkladı

Son dakika: Başkan Erdoğan video konferans yöntemiyle G20 zirvesine katılacak

Son dakika: Ekonomiye ilişkin 'torba teklif'ten  çıktı! İkinci maaş, emekliye zam, kısa çalışma ödeneği...

Son dakika haberi... AK Partili milletvekillerinin imzasını taşıyan ve ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı  Yapan Kanun Teklifi,   kabul edildi. Buna göre yurt dışında yaşayan vatandaşlara  imkanı getiriliyor. Bazı vatandaşlara ise ikinci maaş bağlanması imkanı geliyor. Emekli aylıkları bin 500 TL’ye çıkarılıyor. İşte ki yenilikler!TBMM Genel Kurulunda görüşülen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

Kanun teklifinde, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından, afet ve acil durumlarda arama, kurtarma ve müdahale faaliyetleri kapsamında, 112 Acil Çağrı merkezlerinde yapılan çağrılarda telefon abone ve konum bilgileri karşılanabilecek.

Afetler nedeniyle afet yaşanılan yerlerde elektrik ve/veya doğal gaz tüketim beldelerinin bir yıla kadar ertelenmesine Cumhurbaşkanınca karar verilebilecek.

Türk Standartları Enstitüsü belirli süreli, geçici ve özel bilgi ve uzmanlık gerektiren işlerde yurt içi ve yurt dışında iş akdiyle enstitü dışından personel çalıştırabilecek.

5 bin iş günü ve 20 yıl sigortalılık süresini dolduran vazife ve harp malulü gazilere ikinci maaş bağlanması imkanı getiriliyor.

Yurt dışında yaşayan vatandaşlara Bireysel Emeklilik imkanı getiriliyor.

Semerkand Bilim ve Medeniyet Üniversitesi adı İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi olarak değiştirilecek.

İşsizlik Fonu'na destek veriliyor.

Kredi Garanti Fonu'na 50 milyar TL aktarılması öngörülüyor.

Derneklere üye olma ve üyelikten çıkma konusunda bildirimin 45 güne çıkarılması ve dernek merkezinin bulunduğu dernekler birimine yapılması öngörülüyor.

Yivli silah reklamlarına ceza geliyor.

İşçinin kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 60 gün hizmet akdine tabi olanlardan son üç yıl içinde 450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödenmiş olması şeklinde uygulanacak.

20 günlük çalışma süresi 8 güne indirilmekte ve daha önce eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerini kendileri ödemek zorunda olanlardan ay içerisinde 9 günden 20 güne kadar çalışanların bu yükümlülüğü ortadan kaldırılıyor.

Konaklama vergisi 01/04/2020 tarihinden 1/11/2020 tarihine çekiliyor.

İşçilerinin sigorta primlerinin işveren hissesi ödemesinde kullanılabilecek işveren sendikası dayanışma ve yardımlaşma fonu desteğinin azami sınırı yüzde otuza çıkarılmaktadır.

Çek Kanunu'nda değişilikler yapılıyor.

Emekli aylıkları bin 500 TL'ye çıkarılıyor.

Yargılamalara ilişkin süreler 30 Nisan'a kadar durduruluyor.

Bu haber 201408 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Son dakika: Televizyonlar canlı yayınlıyor! Saniyeler içinde yerle bir
Son dakika: Televizyonlar canlı yayınlıyor! Saniyeler içinde...
87 yıl sonra Ayasofya Camii’nde Ramazan Bayramı coşkusu
87 yıl sonra Ayasofya Camii’nde Ramazan Bayramı coşkusu